INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 24. dubna 2024 a svátek má Jiří 3°C | Zítra Marek 9°C

Členství obce

Svaz měst a obcí ČR

Svaz byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce. Jeho kořeny však sahají až do roku 1907, kdy byl zformován jeho předchůdce – Svaz českých měst v království Českém. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Od roku 2004 je Svaz povinným připomínkovým místem, od roku 2005 pak pravidelně minimálně jednou ročně jedná s vládou na základě podepsané Dohody o spolupráci. Dílčí dohody byly postupně podepsány také se stěžejními rezorty.

Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy. Jejich aktivity pak koordinují a rozhodnutí orgánů Svazu vykonávají zaměstnanci svazové kanceláře. 

MAS Podhostýnska, o.s.

K založení došlo 30. června 2006, kdy se uskutečnila ustavující schůze občanského sdružení Místní akční skupina Podhostýnska. Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. sdružuje členy z území Mikroregionu Podhostýnsko a dvou obcí mimo tento Mikroregion. Jedná se celkem o území 16 samosprávných obcí a 5 místních částí, které tvoří obce: Bystřice pod Hostýnem (včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov), dále obce Blazice, Brusné, Chomýž, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov (včetně místní části Libosváry), Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice, Držková a Hošťálková. Cílem je přispět k rozvoji mikroregionu Podhostýnsko. Dále pak výrazněji zainteresovat podnikatelský a neziskový sektor do aktivit mikroregionu.

Cílem MAS Podhostýnska je přispět k rozvoji mikroregionu Podhostýnsko. Dále pak výrazněji zainteresovat podnikatelský a neziskový sektor do aktivit mikroregionu. Jedním z nástrojů jak cíle dosáhnout je čerpání prostředků z programu Leader na období 2007 -2013. Metoda LEADER spočívá v tom, že v regionu je na bázi partnerské spolupráce vytvořen řídící orgán – místní akční skupina (MAS), složená ze zástupců místních samospráv, podnikatelů a neziskových organizací s právní subjektivitou (obecně prospěšná společnost nebo občanské sdružení), který rozhoduje o dotacích v rámci předem schválené strategie a vyčleněného objemu prostředků. MAS musí mít zpracovanou rozvojovou strategii území a poté se jí otevírá možnost žádat o finanční prostředky z programů LEADER. Pokud MAS získá dotaci z Ministerstva zemědělství, bude o přerozdělení celkové částky v regionu rozhodovat právě MAS, nikoliv kraj nebo stát.

Spolek pro obnovu venkova ČR

Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení, po změně občanského zákoníku jako zapsaný spolek.

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.

Sdružení obcí pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko 

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko je dobrovolný svazek obcí, který je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí. Jde především o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu. 

Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, okresu Vsetín, jež je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím 12-ti členských obcí – Bystřička, Hošťálková, Jablůnka, Kateřinice, Liptál, Lhota u Vsetína, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř, Růžďka.

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV“) bylo založeno zakladatelskou smlouvou dne 17. 12. 1999 následujícími 35 městy a obcemi – Vsetín, Bystřička, Francova Lhota, Halenkov, Horní Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřinice, Lačnov, Leskovec, Lidečko, Liptál, Lužná, Mikulůvka, Nový Hrozenkov, Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Střelná, Študlov, Ústí, Malá Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Velké Karlovice, Zděchov a Lhota u Vsetína a vzniklo dne 19. 1. 2000 zápisem dobrovolného svazku obcí do registru zájmových sdružení právnických osob.

SOMV bylo založeno za účelem koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahu k orgánům státním správy a vyšších samosprávných celků. V roce 2017 byly aktivity SOMV rozšířeny o činnosti Destinační společnosti Valašsko. Od roku 2000 počet členů SOMV postupně narůstal s tím, že od 1. 7. 2020 má SOMV 53 členů – 6 měst, 1 městys a 46 obcí. Vnitřní organizace SOMV, práva povinnosti členů SOMV i volených orgánů SOMV se řídí Stanovami SOMV.

Sdružení měst a obcí východní Moravy

Sdružení měst a obcí východní Moravy je dobrovolný svazek obcí v okresu Uherské Hradištěokresu Zlínokresu Vsetín a okresu Kroměříž, jeho sídlem je Zlín a jeho cílem je spolupráce a koordinace záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících, zřízení regionálního koordinačního a informačního centra a regionální rozvojové agentury východní Moravy, podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionu, formování společného postupu samosprávy při prosazování společných zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, podpora a garance programu vzdělávání samosprávných orgánů, spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní region působnosti s důrazem na sousední regiony České republiky a příslušné příhraniční regiony Slovenské republiky. Sdružuje celkem 87 obcí a byl založen v roce 1998.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích