INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 12. dubna 2024 a svátek má Julius 12°C | Zítra Aleš 18°C

Římskokatolická farnost

-
Informace

Římskokatolická farnost

Nadpis článku

O FARNOSTI

Římskokatolickou farnost v Hošťálkové tvoří společenství křesťanů z obcí Hošťálková a Ratiboř. Do jejího života se také zapojují lidé z dalších okolních obcí. Centrem farnosti je kostel Povýšení sv. Kříže jehož základní kámen byl položen v roce 1778 a byl posvěcen roce 1798.

 V čele farnosti stojí P. Jerzy Piotr SZWARC, farář. V občansko-právním smyslu je farnost právnickou osobou, jejím zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké a statutárním zástupcem je její farář. Ve farnosti je ustanovena farní rada jako poradní orgán ve věcech pastoračních a ekonomických. Farnost je součástí děkanátu Vsetín, který organizuje další aktivity (Centrum pro rodinu, Charita, nemocniční kaplani, akce pro mládež) a poskytuje servis farnostem (vedení účetnictví, služba technického administrátora atd.). Ke kostelu patři i farní budova ze zahradou.

Pravidelné bohoslužby a akce během církevního roku:

Neděle 10:30 mše sv.

Středa 17:30 mše sv.(v letním období 18,30)

Sobota 8:00 mše sv.

Návštěvy nemocných s udělováním svátostí - 1x měsíčně, zpravidla 1. pátek v měsíci.

Jednodenní duchovní obnovy pod vedením cizího kněze se konají v adventní a postní době na faře.

 V adventní době se ve všední dny slaví mše sv. v tichu při svíčkách a pak následuje společná večeře na faře.

Ve vánoční době v neděli na Svátek sv. rodiny obnovují manželé své sliby.

V závěru vánoční doby probíhá v jednotlivých obcích Tříkrálová sbírka.

V měsíci únoru bývá v kostele příležitost k přijetí svátosti nemocných.

V postní době se se konají křížové cesty(jednou s neděl je i Křižová cesta na Trojak).

O Veliké noci obnovují všichni své křestní závazky.

V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti.

V květnu také bývá dvoudenní farní výlet.

V červnu o slavnosti Těla a Krve Páně bylo obnoveno procesí.

Titulární slavnost kostela (pouť) připadá na 14. září a slaví se v neděli s přihlédnutím k poutím v Pržně.

V měsíci září je slavnost Poděkování za úrodu ("dožínky").

V říjnu se provádí sbírka na misie s připraveným pohoštěním ("misijní koláč").

Taktéž v říjnu je jednodenní farní pouť na některé mariánské poutní místo.

Začátkem listopadu jsou dušičkové pobožnosti na hřbitovech.

Koncem listopadu na slavnost Krista Krále obnovují ministranti své sliby a společný oběd.

Aktuální informace jsou vždy uvedeny v ohláškách na nástěnce vedle vchodu do kostela.

Společenství a uskupení ve farnosti

 • farní rada
 • farní chrámový sbor
 • farní scholička
 • ministranti
 • Eucharistická hodina (jednotlivci)

Některé životní situace

 • křest se uděluje po přípravě žadatele nebo rodičů dítěte, je potřeba v předstihu kontaktovat administrátora farnosti
 • výuka náboženství ve školách: v Hošťálkové a v Ratiboři probíhá podle počtu přihlášených dětí, přihlášky se odevzdávají nejpozději začátkem září
 • svátost manželství se uděluje po přípravě snoubenců, je potřeba v předstihu cca 6 měsíců kontaktovat administrátora farnosti, část přípravy probíhá v Centru pro rodinu Vsetín
 • potvrzení o křtu vydává farář farnosti
 • příležitost ke svátosti smíření bývá vždy přede mší sv.
 • svátosti umírajícím se udělují dle možností ihned, kontaktovat faráře farnosti
 • v případě pohřbu je nutné nejprve domluvit termín s farářem farnosti, teprve poté s pohřební službou

Kontakty:

Římskokatolická farnost Hošťálková

Sídlo: Hošťálková 155, 756 22 

 IČO: 48739481

Číslo účtu: 23153534819/0300

Statutární zástupce farnosti: P. Jerzy Piotr SZWARC - farář

Kontaktní adresa: Hošťálková 155, 756 22 Hošťálková

Mobil služební: 731 740 358; (osobní 731 621 206)

E-mail: fahostalkova@ado.cz

 V případě naléhavé situace při nedostupnosti faráře farnosti kontaktujte faru Vsetín na telefonu 571 411 692

 

Sledujte nás i na sociálních sítích