INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 24°C | Zítra Vítězslav 27°C
Hasiči

Hasiči

-
Informace

Dotační akce TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVA CAS JSDH Hošťálková je spolufinancována ZLÍNSKÝM KRAJEM

Logo projektu TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVA CAS JSDH Hošťálková

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Program dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje RP12-22 OBNOVA A MODERNIZACE VYBAVENÍ JSDH Hošťálková

Logo projektu OBNOVA A MODERNIZACE VYBAVENÍ JSDH

Cílem projektu je NÁKUP VYBAVENÍ PRO JSDH HOŠŤÁLKOVÁ. Pořízení tohoto vybavení zkvalitní vybavenost JSDH Hošťálková a zvýší její efektivitu a akceschopnost při boji s nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami a pro odstraňování důsledků spojených s orkány větrnými smrštěmi. Dotační projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Logo projektu NÁKUP VYBAVENÍ PRO JSDH HOŠŤÁLKOVÁ

OPRAVA POŽÁRNÍ AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY AP20, účel pojektu je financování generální opravy požární automobilové plošiny AP20 Š706 JSDH Hošťálková. Zdůvodnění projektu - AP20 JSDH Hošťálková je nepostradatelnou a jedinou technikou podobného charakteru v jednotkách SDH v širokém okolí. AP 20 je určena k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje JPO a jako taková plní úkoly JSDH obcí při živelních pohromách a mimořádných událostech. Generální opravou se zlepší technický stav plošiny a tím se předpokládá efektivnější zásah u požárů budov či větších objektů, dále při likvidaci následků přírodních větrných pohrom. Uskutečnění opravy lze očekávat eliminaci technických závad zejména na ovládacích, mechanických a hydraulických prvcích plošiny. Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

Logo projektu OPRAVA POŽÁRNÍ AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY AP20

Obec Hošťálková získala od Nadace Agrofert dar jako účelově vázanou peněžní částku ve výši 50.000 Kč. Uvedený dar je poskytnut na základě žádosti obdarovaného a konkrétně se jedná o 2 ks dýchacích přístrojů PSS 4000 Dräger, včetně plicní automatiky a masky.

Logo projektu POŘÍZENÍ DÝCHACÍ TECHNIKY PRO JEDNOTKU SDH Hošťálková

Projekt VYBAVENÍ PRO EXTRÉMNÍ SITUACE JSDH HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je dovybavení jednotky SDH Hošťálková pracovní čtyřkolkou včetně příslušenství. Naplnění tohoto cíle povede ke zvýšení akceschopnosti SDH.

 

Logo projektu VYBAVENÍ PRO EXTRÉMNÍ SITUACE JSDH HOŠŤÁLKOVÁ

Hasiči

Nadpis článku

Sbor dobrovolných hasičů obce Hošťálková

Náš sbor byl založen roku 1906, což znamená velkou historii požárnictví v naší obci. Aktuálně má náš sbor 70 členů, z čeho je více jak 20 dětí. Náš sbor se člení na 3 základní články. Členy sboru, členy výjezdové jednotky SDH a mládež. Je nám ctí, že se v poslední sobě rozrůstá především množství členů v mládeži.

Členové SDH se podílejí na organizaci kulturních a veřejných akcí pro občany naší obce.

Členové JSDH jsou denně, 24 hodin připraveni pomoci komukoli, kdo bude hasiče potřebovat. Zasahujeme u událostí typu technických pomocí (popadané stromy, bodavý hmyz, ořez nebezpečných stromů…), přes požáry až po čerpání vody po lokálních povodních, které naši krajinu v poslední době velmi trápí. Dále jednotka provádí plnění bazénů, čistění studní a nouzově i odpadů. Jednotka taktéž připravuje programy pro tábory probíhající v obci a účastní se prakticky všech obecních akcí, kdy pomáhá s průběhem těchto akcí.

Naši nejmladší členové do 15 let pravidelně trénují a připravují se na život hasiče. Připravují se nyní především po sportovní stránce formou požární disciplíny Plamen. Naši trenéři je však učí všestrannosti. Počínaje vázáním uzlů, střelbou ze vzduchovky, po orientaci v terénu, či základní rozeznávání rostlin a živočichů. Mimo to, že naše mládež objíždí soutěže disciplíny plamen, dokážou ovládat základní první pomoc a připravují se tak do budoucího života, který nemusí být jen plný mobilních zařízení a počítačů.

Každý, kdo bude potřebovat, ale i nás bude chtít jen navštívit, nás nalezne na hasičské zbrojnici v Hošťálkové.

Kontakty a více informací
Hošťálková 409, 756 22

www.hasicihostalkova.cz

 

 

Starosta SDH – Ondřej Bártek
+420 603 752 882 / hasici@hasicihostalkova.cz

Velitel JSDH – Josef Kutěj
+420 737 941 731 / hasici@hasicihostalkova.cz

Vedoucí mládeže – Jarka Matulová
+420 730 142 347 / mladez@hasicihostalkova.cz

Facebook
Instagram
Fotky na Rajčeti

Sledujte nás i na sociálních sítích