INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 18. července 2024 a svátek má Drahomíra 22°C | Zítra Čeněk 25°C

Vodovod a kanalizace

-
Informace

Vodovod a kanalizace

Nadpis článku

Stručná definice - vodovod a kanalizace

Zákon se vztahuje na vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více, a na každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vodovody a kanalizacemi uvedenými výše. Tento zákon se nevztahuje na vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody, na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod a na vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň 1 odběratel.

Obec Hošťálková jako jedna z mála obcí v regionu Vsetínsko je soběstačná na vlastních zdrojích pitné vody. Okolní obce jsou připojeny na centrální zdroj vody, vodní nádrž STANOVNICE. Prvopočátek vodního hospodářství v naší obci spadá do válečných let 1943 – 1944 kdy byl vybudován tak zvaný Zemánkům vodovod, na kterém se podíleli místní občané v čele s pekařem Janem Zemánkem, dle něhož nese vodovod jméno. 
Dalším významným rokem pro naše vodní hospodářství byl rok 1978 kdy byl vybudován vodní zdroj ZLATNICA a vodojem POD FOJTOVKOU. V té době patřilo vodní hospodářství pod vodovody a kanalizace Ostrava, závod Vsetín. V roce 1990 dochází k převodu vlastnických a provozovatelských práv na OBEC HOŠŤÁLKOVOU. V současné době využívá obec Hošťálková dvě lokality zdrojů podzemní pitné vody - ZLATNICE A SELCE.

HOSPODÁŘSTVÍ - VODOVOD A KANALIZACE má v naší obci v kompetenci TOMÁŠ VÍTEK.

E-mail: vitek.obec@hostalkova.cz   Tel: +420 774 767 912

CENÍK - VODNÉ STOČNÉ

 
ÚPRAVNA PITNÉ VODY - ZLATNICA
ÚPRAVNA PITNÉ VODY - SELCE 

Sledujte nás i na sociálních sítích