INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 18. července 2024 a svátek má Drahomíra 24°C | Zítra Čeněk 25°C

Hospodářská činnost

AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE

Autodoprava je využívána pro obec, občany i hospodářskou činnost a je přínosem při nutnosti okamžitého nasazení, jako jsou povodně, sesuvy půdy, větrné smrště i přívaly sněku. V současné době obec Hošťálková disponuje těmito stroji:

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY - MAN s hydraulickou rukou, LIAZ, TATRA 815, TATRA 148 (přeprava nákladů o tonáži 8 a 11 tun)  
Kolový traktorbagr CAT 428C, CAT 320 (zemní a výkopové práce) 
Kolový kloubový nakladač PAUS TSL (nakládka/vykládka sypkých hmot, popřípadě palet)

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KANALIZACE

Obec Hošťálková se stala majitelem a zároveň i provozovatelem vodovodu pro veřejné zásobování 1. ledna 1994, když převzala vodovod od VaK Vsetín. Veřejná kanalizace a ČOV se začala budovat v roce 2002 a její rozvoj a opravy probíhájí neustále. 

Správa vodovodního řadu
Zásobování občanů pitnou vodou
Odvádění splaškových vod do kanalizačního řadu
Správa ČOV 

KAMENOLOM

Podrobněji zde - KAMENOLOM
 

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Lesní porosty v majetku obce jsou různého stáří od stočřtyřicetiletých až po čerstvě zaleseněné plochy. Z dřevin je nejvíce zastoupen smrk 72%, buk 20%, jedle 4%, javor 2%, modřín, jasan, bříza a olše 2%. Lesní majetek převzala obec Hošťálková do svého vlastnictví v roce 1992 a to ve výměře 473 ha. Během dalších let obec navýšila rozlohu na 485 ha lesa. Hospodaření v obecních lesích je prováděno dle platného lesního hospodářského plánu, který je vypracován na dobu deseti let. Práce v lese jsou prováděny většinou soukromými osobami, především z řad místních občanů. Prodej a těžba dříví je součást hospodáření obce. 

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Bytový fond, který je v majetku obce, byl převzat od Bytového družstva Vsetín v roce 1993 a jednalo se o 37 bytů. Od té doby byl bytový fond postupně navyšován, nynější počet bytů je 108. Za zmínku stojí Dům s pečovatelskou službou, čp. 595, který byl dokončen v roce 2002. Jde o dvoupodlažní stavbu v bezbariérovém řešení s půdorysem písemen U, situovanou mimo dosah frekventované hlavní komunikace kde je 35 bytů pro seniory. Péče o rozvoj bytového fondu obce není konečný.

PROSTORY SLOUŽÍCÍ K PODNIKÁNÍ - NEBYTOVÉ PROSTORY

  • Dům služeb -  určen pro služby občanům, v současnosti je zde ordinace zubního lékaře, kadeřnictví, kosmetika, manikúra, rehabilitace, opravna a prodejna kol  Cykloservis Zdeněk Staněk
  • Prodejny na autobusovém nádraží – prodej potravin
  • Obecní hostinec Na dědině – podrobnější informace na http://www.hostinecnadedine.cz/
  • Zámek – ZUŠ, Zámecká hospůdka
  • Sokolovna – možno využívat na plesy, zábavy, rodinné oslavy, svatby

Sledujte nás i na sociálních sítích