INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je pondělí 16. května 2022 a svátek má Přemysl 13°C | Zítra Aneta 14°C

13. zasedání Zastupitelstva

13. května 2020 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 12. 5. 2020

Výpis z 13. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Směnnou smlouvu s doplatkem Obec – J. Teichl
 • Směnnou smlouvu s doplatkem Obec – L. Honeš
 • Kupní smlouvu Obec – LČR
 • Směnnou smlouvu s doplatkem Obec – L. Kaňáková
 • Žádost manželů Vráblíkových
 • Žádost manželů Dubčákových
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB – přípojka NN – L. Honeš
 • Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
 • Odpis pohledávky INTERPAN
 • Novou cenu za vodné, stočné a za vývoz fekálií dle přílohy č.1 a 2
 • Pověření starosty účastí na valné hromadě VaK dne 4. 6. 2020
 • Testovací jízdy 28. 5. 2020 od 8.00 – 15.00
 • Vyhlášení VŘ na realizaci akce „Rozšíření MŠ Hošťálková“
 • Vyhlášení VŘ na realizaci akce „Sociální bydlení v Hošťálkové“
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti CETIN – veřejná komunikační síť
 • Dohodu o nejnižším počtu dětí potřebných k provozu MŠ Hošťálková
 • Žádost T. Chalupy o odkoupení pozemku
 • Omezení vjezdu na místní komunikaci Troják – Bludný

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Jednání ve věci odprodej pozemků – p. Klupka
 • Předložení tří nabídek na nátěry podlah v tělocvičně ZŠ
 • Čerpání rozpočtu 1-3/2020 a snížení příjmů RUD za 1-5/2020
 • Připomínky k nepořádku na místní komunikaci způsobené p. Vrajem

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost G. Kovaldové
 • Žádost J. Bártka

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích