INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

9. zasedání Zastupitelstva

8. listopadu 2019 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 05. 11. 2019

Výpis z 9. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Zrušení výběrového řízení na provoz Obecního hostince
 • Rozpočtová opatření v předloženém znění č. 8/2019
 • Kupní smlouvu Obec – Češkovi
 • Vyjádření podpůrného stanoviska k rozšíření literárně-dramatického oboru
 • ZUŠ Morava o specializaci výuky loutkového divadla
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Navýšení ceny za vodné/stočné od 1. 1. 2020 o 10%
 • Řád veřejného pohřebiště
 • Stanovy obcí Mikroregionu Vsetínsko
 • Dodatky ke Smlouvám o smlouvách budoucích v č.p. 580 – 587
 • Průjezd rychlostní zkoušky při 50. ročníku Barum Czech Rally Zlín
 • Pokračování ve funkci přísedícího u soudu na další volební období – J. Malčík
 • Podání žádosti o dotaci na opravy komunikací po povodních
 • Vyřazení vozidla SEAT z evidence majetku
 • Vyhlášení výběrového řízení na Realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a náhrada osvětlovacích těles v objektu tělocvičny ZŠ
 • Výsledky výběrového řízení na Vybavení pro extrémní situace SDH Hošťálková a uzavření smlouvy s výhercem – Slobag Group Zlín
 • Provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2019
 • Veřejnoprávní smlouvu Obec – Auxilium

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-9/2019
 • Zprávu stavební komise o postupu prováděných prací na rekonstrukci tenisového hřiště
 • Nabídku na zakoupení autobusu
 • Informace o možnostech rekonstrukce koupaliště
 • Možnost provedení změn územního plánu
 • Výroční zprávu o činnosti ZŠ Hošťálková v r. 2018/2019

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích