INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 18°C | Zítra Vítězslav 26°C

1. zasedání Zastupitelstva

Datum: 10. listopadu 2010

Nadpis článku

Usnesení z 1.(ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 10.11.2010

Výpis z 1. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • ověřovatele zápisu ve složení Kovář Milan, Ing. Krchňák Jiří
 • program jednání
 • návrhovou a volební komisi ve složení Škrlová Anita, Čunek Karel, Češek Jiří, Vítek Tomáš, Mgr. Černíková Dana
 • počet místostarostů: 1
 • v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni:
  – starosta: od 15. 11. 2010
  – místostarosta: od 10. 11. 2010
 • způsob volby starosty a místostarosty tajnou volbou
 • volební řád v předloženém znění – příloha č.1
 • počet členů obecní rady: 5
 • darovací smlouvu pro Obec Hošťálková – manželé Kneblovi
 • pořízení projektu pro stavební povolení Vodovod Horňanka

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • protinávrh pana Jirůška o odložení schválení pořízení projektu pro stavební povolení Vodovod Horňanka na další zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce ZVOLILO:

v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb. O obcích v platném znění:

1) STAROSTU:

2) MÍSTOSTAROSTU:

3) DALŠÍ ČLENY RADY:

pana Petra Laštovicu, nar. 16. 6. 1974, bytem Hošťálková 650,

paní Ing. Janu Plevovou, nar. 19. 8. 1962, bytem Hošťálková 22,

pana Milana Kováře, nar. 28. 12. 1957, bytem Hošťálková 354,
pana Ing. Jiřího Krchňáka, nar. 20. 8. 1963, bytem Hošťálková 620,
pana Jana Malčíka, nar. 26. 12. 1947, bytem Hošťálková 444,

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • složení slibu všemi přítomnými členy zastupitelstva

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 1. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích