INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

8. zasedání Zastupitelstva

29. července 2019 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 23. 7. 2019

Výpis z 8. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtová opatření č. 5/2019 v předloženém znění
 • Žádost o změnu územního plánu – K.Čevelová
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – vedení NN, VN a trafostanice – Damašek
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – J.Češek
 • Průjezd účastníků automobilové soutěže Mistrovství ČR ve sprintrally obcí při RZ ve dnech 25.-26.10.2019
 • Zrušení podané žádosti o dotaci na Sociální bydlení u Malučkých
 • Příspěvek na realizaci přístupové komunikace k Wágnerům
 • Provedení informačního průzkumu mezi nájemníky řadovek č.p.580-587
 • Oprava šaten tělocvičny ZŠ Hošťálková

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Kontrolu usnesení
 • Pořádání akce na Myslivecké chatě ve dnech 17. a 18.8.2019
 • informace o postupu při podání žádosti o dotaci na Sociální bydlení u Malučkých

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu P. Laštovicu zjištěním dalších možností provozování Obecní hospody
 • Stavební komisi kontrolou stavby „Oprava tenisového hřiště“

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Výběr nájemce Obecní hospody
 • Kupní smlouvu Obec - Češkovi

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • zahájení prací na změně územního plánu v dřívějším termínu
 • realizaci dalších opatření na zlepšení akustiky v Sokolovně

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích