INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

7. zasedání Zastupitelstva

28. června 2019 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 27. 6. 2019

Výpis z 7. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtová opatření č.4/2019 v předloženém znění
 • Závěrečný účet Obce Hošťálková za rok 2018 bez výhrad
 • Účetní závěrku Obce Hošťálková za rok 2018
 • Podání žádosti o dotaci na akci Modernizace počítačové učebny v ZŠ Hošťálková
 • Finanční dar Auxiliu Vsetín ve výši 9 000 Kč
 • Navýšení ceny základního programového balíčku TV od 1. 10. 2019 na 99 Kč/měsíc a odběrné místo
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – J. Zemánek
 • Smlouvu o zrušení předkupního práva Obec - KwR
 • Nájemní smlouvu Obec – M. Žabčík
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Češkovi
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Rekonstrukce školního hřiště“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – firmou KwR Kovář
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava komunikací na ev. hřbitově“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrové řízení firmou Lomaneta
 • Žádosti o prominutí nájemného v bytovém domě čp. 580–587

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Kontrolu usnesení
 • Návrh na nastříkání hasičské plošiny

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu P. Laštovicu a místostarostku Ing. J. Plevovou jednáním s SPÚ o pozemcích v majetku České republiky

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích