INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

5. zasedání Zastupitelstva

11. dubna 2019 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 9. 4. 2019

Výpis z 5. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtová opatření č.2/2019 v předloženém znění
 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2018
 • Podporu akce Filmové léto 2019
 • Darovací smlouvu pro Obec – ČCE
 • Žádost KVH Zlín o součinnost při akci „Osvobození Valašska“ a oslavy osvobození obce za účasti KVH Zlín
 • Delegování starosty p. Laštovici na valnou hromadu VaK dne 6. 6. 2019
 • Vyhlášení výběrového řízení na Přístavbu mateřské školky Hošťálková
 • Veřejnoprávní smlouvu Obec – TJ Sokol
 • Veřejnoprávní smlouvu Obec – SKV
 • Veřejnoprávní smlouvu Obec – HC
 • Veřejnoprávní smlouvu Obec – Šachy

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zprávu o bezpečnostní situaci v obci
 • Zprávu o cenách za uložení odpadů na skládku
 • Zřízení dětského centra
 • Zprávu SDH

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu p. Laštovicu jednáním ve věci MK u Hájků
 • Starostu p. Laštovicu zjištěním podrobností ohledně dovybavení věžních hodin na ev. kostele odbíjením
 • Starostu p. Laštovicu jednáním o Směnné smlouvě Obec – LČR
 • Starostu p. Laštovicu jednáním ve věci cenové nabídky hasičských obleků

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Jednání ve věci obnovy veřejného osvětlení

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích