INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

4. zasedání Zastupitelstva

1. března 2019 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 26. 2. 2019

Výpis z 4. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Nákup vánoční výzdoby – 115 000 Kč včetně DPH
 • Převod neinvestiční dotace ve výši 273 670,77 Kč – akce „Dětský klub a příměstské tábory v ZŠ Hošťálková“ na běžný účet Základní školy Hošťálková
 • Převod neinvestiční dotace ve výši 505 426 Kč – akce „MŠ Hošťálková“ na běžný účet Mateřské školy Hošťálková
 • Podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj na projekt: „Komunikace na hřbitově v obci Hošťálková“ a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci
 • Podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Školní hřiště v obci Hošťálková“ a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci
 • Průjezd obcí při RZ Barum Czech Rally Zlín ve dnech 16. – 18. 8. 2019
 • Dotace spolkům a organizacím dle přílohy č. 1
 • Úhradu finančních nákladů na pořízení věžních hodin – 160 000 Kč včetně DPH z rozpočtu obce
 • Smlouvu o zajištění nákupu knihovního fondu z prostředků obce v předloženém znění
 • Provedení výchovných řezů v obci p. Doruškovou

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Testování závodního automobilu na místní komunikaci v úseku DPS – „Franťák“

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1–12/2018
 • Hospodářské výsledky hospodářské činnosti za rok 2018
 • Poděkování ČCE za spolupráci při pořizování věžních hodin
 • Možnost podání žádosti o dotaci na obnovu koupaliště v roce 2020

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • Starostu p. Laštovicu jednáním ve věci obnovy veřejného osvětlení

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Podporu akce Filmové léto 2019

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích