INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

3. zasedání Zastupitelstva

31. ledna 2019 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 29. 1. 2019

Výpis z 3. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN – R. Šťastný
 • Smlouvu o dílo s firmou SUEZ
 • Vyřazení a likvidaci hasičské AVIE
 • Nákup vánoční výzdoby
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava fasády a kamenných prvků na zámku v Hošťálkové – SO01 hlavní průčelí a restaurování štukových prvků fasády“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení, firmou H+B delta s.r.o., Vsetín
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava balkonu na zámku v Hošťálkové“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení, firmou H+B delta s.r.o., Vsetín
 • Podání žádosti o dotaci na Opravu komunikací po živelné pohromě v r. 2018
 • Darovací smlouvu pro Obec Hošťálková – TM Stav
 • Darovací smlouvu pro Obec Hošťálková – Pila Surý
 • Darovací smlouvu pro Obec Hošťálková – JUDr. Vyroubal
 • Příspěvek Ivance a Lukáši Palackým ve výši 5 000 Kč na motokrosové soutěže
 • Podání žádosti o dotaci na Realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a náhradu osvětlovacích těles v objektu tělocvičny ZŠ.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Nabídku na odkup p.č. st.54
 • Novou trasu Barum Czech Rally Zlín

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Žádost o změnu územního plánu – V. Němcová
 • Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2019
 • Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Střední Vsetínsko

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • Ing. Plevovou zjištěním ceny ve věci nákupu vánoční výzdoby

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích