INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Neděle 7. března 2021 a svátek má Tomáš -4°C | Zítra Gabriela 3°C

Sdělení k veřejné vyhlášce

18. prosince 2020 | Hošťálková

Nadpis článku

Zákaz vjezdu motorových vozidel

Dne 19.11.2020 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní a dne
30. 11. 2020 Městský úřad Vsetín. odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy dle ustanovení §77 odst. 5. zákona č. 361/2000 Sb.

stanovil

místní úpravu provozu na místní komunikaci v obci Hošťálková označené dle Pasportu místních komunikací obce Hošťálková č. 63c v k.ú. Hošťálková a v úseku v lokalitě „na Trojáku“ směrem k rozhledně Maruška a dále na Bludný vrch v k.ú. Rajnochovice.Opatření obecné povahy spočívá mimo jiné v umístění dopravních značek č. B 11 Zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem: MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU.

Tímto dává Obecní úřad v Hošťálkové a Obecní úřad v Rajnochovicích všem uživatelům výše uvedené komunikace na vědomí, že dne 17.12.2020 došlo dle Veřejné vyhlášky k umístění příslušného dopravního značení a od tohoto počinu bude dotčenými orgány, včetně Policie České republiky požadováno dodržování příslušné legislativy.
Vyhláška č 294/2015 Sb. říká, že dopravní obsluhou se rozumí „vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.“
Obec Hošťálková a Obec Rajnochovice věří, že omezením provozu zvýší bezpečnost na místní komunikaci, která je součástí tzv. Hostýnské magistrály, na které se nachází turistické, cyklistické a běžkařské trasy a je intenzivně turisticky využívána po celý rok.
Veškeré dokumenty k veřejným vyhláškám jsou k nahlédnutí na úředních deskách obce Hošťálková a obce Rajnochovice, či v úředních hodinách přímo v sídlech obecních úřadů.

Soubory ke stažení

Sdělení OÚ

Sledujte nás i na sociálních sítích