INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

2. zasedání Zastupitelstva

14. prosince 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 11. 12. 2018

Výpis z 2. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny č. 10/2018 v předloženém znění
 • Rozpočet na rok 2019
 • Provedení inventarizace k 31. 12. 2018
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) – zemní přípojka NN – Mikulíkovi
 • Podání žádosti na dotaci – výtah v domě služeb
 • Podání žádosti na dotaci – oprava chodníku na evangelickém hřbitově
 • Podání žádosti na dotaci – infrastruktura sportoviště v okolí volejbalového hřiště
 • Odměny pro neuvolněné zastupitele od 1. 1. 2019 v dosavadní výši
 • Příspěvek 3000 Kč na účast p.Téglové na účast na Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise
 • zakoupení nové vánoční výzdoby

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost o provozování cvičných střeleb

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-9/2018
 • Podání žádosti o dotaci – Šablony II – MŠ
 • Informaci o probíhající rekonstrukci obecního hostince
 • Navýšení cen za převzetí odpadů
 • nabídky na výchovný ořez stromů v obci

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • Ing. Plevovou zjištěním ceny za převzetí odpadů u jiných firem
 • Stavební komisi posouzením účelnosti koupě p.č. st. 54

Zastupitelstvo obce URČUJE:

Janu Plevovou, členku OZ, aby spolupracovala s pořizovatelem – odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy MěÚ Vsetín, dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů:

 1. při zpracování a úpravě návrhu zadání /změny/ ÚP obce Hošťálková /§47 odst. 1 a 4/
 2. při vyhodnocení výsledků projednání návrhu /změny/ ÚP obce Hošťálková, zajištění řešení případných rozporů a v případě, že je potřebné pořídit na základě výsledků projednání nový návrh /změnu/ ÚP obce Hošťálková zpracování návrhu pokynů pro jeho zpracování /§51 odst.1 a 2/
 3. při vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu /změně/ ÚP obce Hošťálková /§ 53 odst.1/

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích