INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

1. zasedání Zastupitelstva

1. listopadu 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 30. 10. 2018

Výpis z 1. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Návrhovou a volební komisi, ověřovatele zápisu
 • Program jednání
 • Volební řád – příloha č. 1
 • Počet místostarostů: 1
 • V souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění, funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni:
  – starosta: od 30. 10. 2018,
  – místostarosta: od 30. 10. 2018,
 • Způsob volby starosty a místostarosty veřejnou volbou
 • Počet členů Rady obce: 5
 • Způsob volby členů rady tajnou volbou
 • Poskytování odměny za výkon členů zastupitelstva obce v dosavadní výši od 1. 11. 2018
 • Složení finančního a kontrolního výboru – příloha č. 2,
 • Jednací řád zastupitelstva obce v předloženém znění – příloha č. 3,
 • Smlouvu o dílo Obec – TM Stav – „Zateplení BD Hošťálková č.p.580-587
 • Smlouvu o smlouvě budoucí – přípojka NN – p. Vítková
 • Podání žádosti o dotaci na rozšíření MŠ
 • Smlouva o zápůjčce Obec – L.Čablík
 • Smlouva o zajišťovacím převodu práva Obec – L.Čablík
 • Podání žádosti o dotaci na nákup traktoru s vyvážečkou
 • Příkazní smlouva o výkonu funkce OLH Obec – R. Matějček
 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Podporu založení Klubu seniorů + úhrada dopravy na zájezd

Zastupitelstvo obce ZVOLILO:

v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb. O obcích v platném znění:

1) STAROSTU:

2) MÍSTOSTAROSTU:

3) DALŠÍ ČLENY RADY:

PETRA LAŠTOVICU

ING. JANU PLEVOVOU

JIŘÍHO ŽAMBOCHA
JOSEFA VRAJE
IVANA SEDLÁŘE

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Vypracování studie na obnovu Dubí a zámeckého areálu

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Složení slibu všemi přítomnými členy zastupitelstva

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích