INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 6. června 2023 a svátek má Norbert 16°C | Zítra Iveta/Slavoj 19°C

14. zasedání Zastupitelstva

16. června 2020 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 16. 6. 2020

Výpis z 14. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2019
 • Výsledky výběrového řízení na akci Modernizace počítačové učebny – dodávka konektivity v ZŠ Hošťálková
 • Výsledky výběrového řízení na akci Modernizace počítačové učebny – dodávka vybavení učebny v ZŠ Hošťálková
 • Kupní smlouvu Obec – T. Chalupa
 • Směnnou smlouvu Obec – P. Laštovica
 • Investiční záměry ZŠ Hošťálková
 • Investiční záměry MŠ Hošťálková
 • Průjezd cyklistů při sportovní akci Bikemaraton Drásal ČS dne 4. 7. 2020
 • Rozšíření parkovací plochy u požárního domu

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Závěrečný účet SOMV
 • Zprávu č. 266/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ 70238880 za rok 2019
 • Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2019

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Návrh p. Hájka

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Zakoupení paravánů do obecního hostince Na dědině

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce p. P. Laštovicu jednáním o pozemcích z pozůstalosti R. Maliny
 • Stavebního technik p. Galetku vypracováním projektu na parkovací plochu u požárního domu
 • Starostu obce p. P. Laštovicu podáním nabídky na odkoupení lesních pozemků dle LV č.1717 v k.ú. Hošťálková od p. I. Poláchové, popřípadě dalším jednáním o odkupu.
 • Starostu obce p. Laštovicu podpisem smlouvy s firmou ARATEC GROUP s.r.o., IČO: 04996283
 • Starostu obce p. Laštovicu podpisem smlouvy s firmou KDZ, spol. s.ro., IČO: 15526691

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 14. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích