INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

42. zasedání Zastupitelstva

1. října 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 25. 9. 2018

Výpis z 42. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Finanční podporu projektu Společně pro novou internu ve výši 5 000 Kč
 • Směnu pozemků Obec – p. Honeš
 • Zaměření pozemků v Hajnušově u čp. 381 za účelem provedení směny pozemků
 • Kupní smlouvu Obec – p. Fialová
 • Prodej Avie
 • Smlouvu o zřízení VB – přípojka NN, Kubíčkovi
 • Podání žádosti o dotaci na pořízení požárního vybavení
 • Výsledky výběrového řízení na akci Zateplení BD 580–587 a pověření starosty uzavřením smlouvy s výhercem výběrového řízení Navláčil s.r.o.
 • Povolení průjezdu rychlostních zkoušek automobilové soutěže Mistrovství ČR ve sprintrally ve dnech 26. – 27. 10. 2018
 • Smlouvu o smlouvě budoucí pro stavbu a zřízení věcného břemene vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace – L. Žambochová, S. Vinklárek
 • Postoupení pohledávky fa č. 4170054 na MCR

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Informaci o přívalových deštích v obci Hošťálková dne 1. 9. 2018, způsobené škody a pověřuje starostu prověřením možností zajištění oprav
 • Žádost p. Čablíka a pověřilo místostarostku vypracováním návrhu smlouvy
 • Informaci o úpravách zeleně v obci

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Finanční příspěvek na hudební projekt
 • Návrh p. Galetky na směnu pozemků
 • Nabídku p. Smékalové na odkoupení RD čp. 378

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích