INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 29. května 2023 a svátek má Maxmilián 18°C | Zítra Ferdinand 19°C

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

17. května 2021 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 21. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 17. 5. 2021

Usnesení z 21. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 17. 5. 2021

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Roční účetní závěrku Obce Hošťálková za rok 2020 k rozvahovému dni 31.12.2020 a Závěrečný účet Obce Hošťálková za rok 2020 bez výhrad
 • Navýšení ceny kamene o 20 % od 1. 6. 2021 dle přílohy č.1
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava požární plošiny“ a uzavření smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení s firmou Č K v.o.s.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Protipovodňová opatření obce Hošťálková – upgrade varovného systému“, uzavření smlouvy o dílo s výhercem firmou Ondrejka s.r.o. a oznámení o vyloučení účastníka z výběrového řízení, firmu BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava komunikací poničených živelnou pohromou“ a uzavření smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení firmou Swietelský s.r.o.
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací v obci“ a uzavření smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení firmou Swietelský s.r.o.
 • Kupní smlouvu Obec– Mgr. A. Jurečka
 • Členy školské rady ZŠ Hošťálková: Karel Čunek, Antonín Malý
 • Převzetí sponzorského daru Základní školou Hošťálková od firmy Optys v hodnotě 3.000 Kč
 • Rozdělení dotací spolkům dle přílohy č. 2 a uzavření veřejnoprávních smluv č.1-6/2021
 • Změnu v technologii chlorového hospodářství úpravy pitné vody Zlatnice
 • Průjezd cyklistů obcí při konání akce Bikemaraton Drásal České spořitelny
 • Kupní smlouvu Obec – V.Vidlář
 • Kupní smlouvu Obec – Klupkovi
 • Kupní smlouvu Obec –Dědkovi
 • Kupní smlouvu Obec– H.Hefková
 • Kupní smlouvu Obec – J.Jančík
 • Nájemní smlouvu Obec – Slovanští jezdci
 • Převod finančních prostředků na ZŠ – neinvestiční dotace 7.280,95 Kč
 • Smlouvu o zřízení služebnosti – Cetin před ZŠ

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1 – 3/2021
 • Pořízení 5ks bannerů „Zapomenuté osudy“

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce p. Laštovicu jednáním ve věci provedení oprav na katolickém hřbitově

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Prodej p.č. 3639/1
 • Prodej části p.č. 1812/1
 • Zakoupení nové CAS
Plakát 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 21 - 21

Sledujte nás i na sociálních sítích