INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

41. zasedání Zastupitelstva

17. srpna 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 14. 8. 2018

Výpis z 41. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – Adámek, Škrobák
 • Umístění informační tabule do Zámku nebo do Štěpkové k partyzánskému bunkru
 • Opravu věžních hodin na evangelickém kostele
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti stavebního objektu č.p.35
 • Smlouvu o právu provést změnu stavby – Obec – ŘSZK – „Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek“
 • Dodatek ke Smlouvě o právu provést změnu stavby - Obec – ŘSZK – „Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek“
 • Aktualizaci plánovaných rozvojových projektů v obci
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Dřevojánkovi
 • Přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci rodinného domu č.p.169 na bytový dům o 2-4 bytových jednotkách a podání žádosti o dotaci

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-6/2018
 • Provedení úklidu v areálu koupaliště

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích