INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

40. zasedání Zastupitelstva

30. července 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 40. zasedání zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 24. 7. 2018

Výpis z 40. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

  • Rozpočtové změny v předloženém znění
  • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB – přípojka NN – p.Zbranková – změna trasy
  • Kupní smlouvu Obec – J.Machalová
  • Zařazení akce Přístavba a rozšíření MŠ Hošťálková do MAP rozvoje vzdělávání II.
  • Vyhlášení výběrového řízení na Rekonstrukci a zateplení bytových domů č.p.580-587
  • Výsledky výběrového řízení na Rekonstrukci kanalizace v ZŠ Hošťálková a uzavření smlouvy o dílo s výhercem – Vistadom, s.r.o.Valašské Meziříčí
  • Posílení vodovodního řadu zprovozněním vodního zdroje na dolním konci obce instalací vodojemu

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

  • Problémy s nedostatkem vody

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

  • Rozšíření programového vybavení infokanálu Hošťálková
  • Prodej pozemku p.č.2721/1.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích