INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

39. zasedání Zastupitelstva

29. června 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 26. 6. 2018

Výpis z 39. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Závěrečný účet Obce Hošťálková za rok 2017 bez výhrad
 • Účetní závěrku Obce Hošťálková za rok 2017
 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Žádost manželů Dřevojánkových za podmínky úhrady GPL, zřízení věcného břemene na vodovodní řad a uhrazení Návrhu na vklad
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN – p. Děckuláček
 • Realizaci opravy kanalizace a sociálního zařízení v ZŠ dle předloženého rozpočtu
 • Výsledky výběrového řízení na akci – Zámek Hošťálková – vytápění, plynová přípojka, plynoinstalace a uzavření smlouvy s firmou S WHG s.r.o.
 • Zapůjčení 2 kusů osvětlovacích těles veřejného osvětlení v obci
 • Umístění klubovny pro Šachy, z.s. v suterénu Sokolovny
 • Počet členů obecního zastupitelstva na volení období 2018 – 2022: 15
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka NN – p. Zbranková
 • Smlouvu o právu provést stavbu – Obec – Ředitelství silnic Zlínského kraje

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Závěrečný účet SOMV za rok 2017
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2017
 • Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření SOMV s finančními prostředky za rok 2017
 • Situaci kolem koupaliště

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích