INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 24. dubna 2024 a svátek má Jiří 2°C | Zítra Marek 9°C

24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

10. listopadu 2021 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 24. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 11. 11. 2021

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2021
 • Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu Obec – Veolia Komodity ČR, s.r.o.
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví Obce a České republiky (Státní pozemkový úřad) - p.č. 2063 a 2088 v k.ú. Hošťálková
 • Umístění Penguin boxu v obci
 • Rozšíření Betlému o Tři krále
 • Navýšení poplatku za odvoz odpadu pro občany s trvalým pobytem 540,- Kč/rok
 • Navýšení poplatku za odvoz odpadu pro soukromé podnikatele 150,- Kč/žeton
 • Rozvojovou strategii obce v předloženém znění
 • Kupní smlouvu na podíly v p.č. 3894/14
 • Smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení VB, služebnosti – přípojka NN – Kamas
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – Trlicovi
 • Záměr pořízení workoutového hřiště

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 •  Čerpání rozpočtu 1-9/2021
Plakát 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 24 - 21

Sledujte nás i na sociálních sítích