INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

38. zasedání Zastupitelstva

1. června 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 29.5.2018

Výpis z 38. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Průjezd cyklistů při Bikemaratonu Drásal
 • Průjezd historických vozidel obcí
 • Podání nabídky na uzavření kupní smlouvy – RD 320 a přilehlé pozemky
 • Odkoupení pozemků od K. Kovaldy
 • Smlouvu o zřízení VB, služebnosti – přípojka NN – P. Beneš
 • Smlouvu o zřízení VB, služebnosti – přípojka NN – KwR Kovář
 • Smlouvu o poskytnutí dotace ze ZK č. D/2083/2018/ŽPZE
 • Smlouvu o dílo Obec – TM Stav na rekonstrukci HD č. 575
 • Kupní smlouvu Obec – R. Beneš

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-3/2018
 • Informace o průběhu Pietního aktu k uctění památky 100. výročí narození letce K. Šťastného
 • Konání komunálních voleb 5. a 6. 10. 2018
 • Jednání o pozemku na Damašku
 • Možnost pomoci při roznosu obecní korespondence
 • Možnosti rekonstrukce koupaliště

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích