INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 21. června 2024 a svátek má Alois 23°C | Zítra Pavla 23°C

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 14. prosince 2021

Nadpis článku

Usnesení z 25. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 14. 12. 2021

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočet na rok 2022 dle přílohy č. 1
 • Rozpočtový výhled dle přílohy č. 2
 • Rozpočtová opatření č. 4/2021
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 v předloženém znění
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 v předloženém znění
 • Podání žádosti o dotaci k projektu „Stavební úpravy a nástavba budovy Obecního úřadu Hošťálková“ z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR, dotační titul DT 117/d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Kupní smlouvu pro Obec podíly v p.č.3894/14
 • Podání žádosti o dotaci na akci „Podpora cykloturismu na území mikroregionu Střední Vsetínsko“
 • Podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova místních komunikací Hošťálková“ z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR, dotační titul DT 117 d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
 • Smlouvu o připojení elektrického odběrného zařízení k el. soustavě  v kamenolomu v Hošťálkové – ČEZ
 • Výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP „Sázíme budoucnost“ a to včetně udržitelnosti projektu obcí, která je rovněž žadatele, o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou, na pozemcích p.č. 1822 a p.č.4602 v k.ú. Hošťálková dle předloženého návrhu a odborného posudku, který zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou.
 • Podání žádosti o dotaci na projekt: Pořízení pivních setů SDH Hošťálková z programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Podhostýnská v rámci Fiche č.8  - Aktivní venkov
 • Podání žádosti o dotaci na projekt: Rekonstrukce veřejného prostranství obce Hošťálková z programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Podhostýnská v rámci Fiche č.8  - Aktivní venkov

Zastupitelstvo obce  P O V Ě Ř I L O:

 • Místostarostku J. Plevovou jednáním s M. Nevolou ohledně p. č. 1187/2

Zastupitelstvo obce O D L O Ž I L O:

 • Projekt workoutového hřiště v obci
Plakát 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 25 - 21

Sledujte nás i na sociálních sítích