INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

37. zasedání Zastupitelstva

2. května 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 24.4.2018

Výpis z 37. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2017
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Mikulíkovi
 • Kupní a darovací smlouva pro Obec – Krčma, Lažová, Plevová
 • Plán financování obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV v předloženém znění
 • Kupní smlouvu Obec – Škrla
 • Smlouva o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – Gerža
 • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – Zemánek
 • Odkoupení druhé poloviny podílu z LV 935
 • Výsledky výběrového řízení na opravu místních komunikací po povodních a uzavření Smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení – Swietelský s.r.o.
 • Výsledky výběrového řízení na rekonstrukci bytového domu č.p.575 a uzavření Smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení  - TM Stav, s.r.o.
 • Oprava kanalizace a rozvodů vody v ZŠ

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Návrh Darovací smlouvy pro Obec – Římskokatolická farnost Hošťálková
 • Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací Obec – Římskokatolická farnost Hošťálková

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • starostu obce P.Laštovicu podpisem Smlouvy o dílo s firmou Swietelský, s.r.o.
 • starostu obce P.Laštovicu podpisem Smlouvy o dílo s firmou TM Stav, srov.o.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích