INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

36. zasedání Zastupitelstva

15. března 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 13.3.2018

Výpis z 36. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozdělení dotací a finančních darů v roce 2018 dle přílohy č.1
 • Povolení průjezdu rychlostních zkoušek obcí při Barum Czech Rally Zlín
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN – Mikulík
 • Smlouvu o budoucí smlouvě kupní/směnné Obec – LČR
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN – Lipinská
 • Zakoupení ½ podílu nemovitostí z LV 935
 • Účast starosty na valné hromadě Vak
 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Testování závodního automobilu v lokalitě NIVA

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Výsledky hospodaření rozpočtové činnosti 1-12/2017
 • Výsledky hospodaření hospodářské činnosti 1-12/2017
 • Přehled likvidace odpadů v období 2010-2017

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Prodej části pozemků p.č. 182/1 a 234/1
 • Provozování Pošty Parter Obcí Hošťálková
 • Navýšení odměn členů okrskových volebních komisí z obecního rozpočtu.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích