INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

34. zasedání Zastupitelstva

6. února 2018 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 5.2.2018

Výpis z 34. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – přeložka plynu dolní konec obce
 • Odkoupení p. č. st. 384
 • Směnu pozemků Obec – M. Vlček – L. Klichová
 • Provedení pozemkových úprav na katastru obce
 • Pořádání oslav 100. výročí založení Československa spolu s oslavou 100. výročí narození K. Šťastného ve spolupráci s Klubem vojenské historie
 • Navýšení částky dárkového poukazu na 400 Kč
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu části technologie č. 05/TKR/2005

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Žádost katolického církevního sboru Hošťálková o vybudování urnového háje
 • Informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Aktualizaci obecního infokanálu

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Účast v el. dražbě

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích