INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. června 2024 a svátek má Květa 17°C | Zítra Alois 28°C

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 8. března 2022

Nadpis článku

Usnesení z 27. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 8. 3. 2022


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Čerpání rozpočtu 1-12/2021
 • Rozpočtové změny 1/2022
 • Kupní smlouvu Obec – T. Vítek
 • Nabídku p. L. Vraje
 • Zprávu o uplatňování územního plánu obce Hošťálková
 • Smlouvu o zřízení služebnosti Obec – Cetin – přeložka vedení u DS
 • Delegování starosty p. P. Laštovici na valnou hromadu VaK
 • Darovací smlouvu pro Obec – D. Čablíková
 • Navýšení ceny kamene a autodopravy dle přílohy č. 1
 • Položení přípojného kabelu VN pro trafostanici společnosti FRAMUN
 • Příkazní smlouvu Obec – S-dotace – PMŠV a Dílny a cvičná kuchyně
 • Dotace místním spolkům a organizacím dle přílohy č. 2
 • Žádost Slovanských jezdců o prominutí nájmu v areálu Zámku při motorkářském srazu
 • Příspěvek na obnovu chaty TESÁK – 20.000 Kč
 • Zakoupení p.č.st. 920/1, p.č.st. 920/2 a p.č. 1050/1 v k.ú. Hošťálková, včetně veškerých staveb a příslušenství za cenu 5.200.000 Kč
 • Vypracování znaleckého posudku na prodej dvou bytů v č.p. 495

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 •  Průběh jednání starosty s vlastníky p.č. 5276/2

Zastupitelstvo obce  POVĚŘILO:

 • Starostu obce p. Laštovicu jednáním ve věci koupě p.č. 5276/2
 • Starostu obce p. Laštovicu jednáním o ceně s p. L. Vrajem
 • Obecní radu stanovením individuální ceny při velkém odběru skrývkového kameniva

Zastupitelstvo obce  NESCHVÁLILO:

 •  Pořízení nové ČOV na horním konci obce „Pod Kadlůbkem“
Plakát 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 27 - 22

Sledujte nás i na sociálních sítích