INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

32. zasedání Zastupitelstva

29. listopadu 2017 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 28.11.2017

Výpis z 32. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Obec – vodovod Selce
 • Inventarizace majetku k 31. 12. 2017 a složení inventarizačních komisí
 • Smlouvu o správě svěřeného majetku Obec – Sdružení měst a obci východní Moravy
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN – R. Šťastný
 • Strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín“ ve všech jeho částech:
  1. Analytická část
  2. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023
  3. Akční plán pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
  4. Implementační část – závěrečná sebehodnotící zpráva
 • Kupní smlouvu Obec – K. Kovalda
 • Jmenování členů školské rady ZŠ Hošťálková – Ing. A. Malý, K. Čunek
 • Podání žádosti o dotaci na další etapu opravy zámku
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN – Hrbáčková
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN – Maňáková

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Návrh řešení místní komunikace u Hájků
 • Pořádání benefičního koncertu v obci
 • Nákup nového bagru

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce P. Laštovicu jednáním ve věci koupe pozemku na garáž

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích