INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

31. zasedání Zastupitelstva

31. října 2017 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 31.10.2017

Výpis z 31. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

  • Rozpočtové změny v předloženém znění
  • Podání žádosti o dotaci na kontejnery na tříděný odpad
  • Podání žádosti o dotaci v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017, název akce „Oprava komunikace poničené živelní pohromou v roce 2017, Hošťálková“, která proběhla dne 28.4.2017
  • Kupní smlouvu Obec – J. Surý
  • Kupní smlouvu Obec – R. Balounová
  • Odměňování členů obecního zastupitelstva dle přílohy č. 1 od 1. 1. 2018

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

  • Čerpání rozpočtu 1–9/2017
  • Situaci kolem místní komunikace u Hájků a pověřuje starostu a místostarostku obce dalším jednáním
  • Informace o situaci v kauze JEDNOTA s.d.

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

  • Nabídku Pošty na Pošta Partner

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích