INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 23. května 2024 a svátek má Vladimír 9°C | Zítra Jana 18°C

28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 19. dubna 2022

Nadpis článku

Usnesení z 28. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 19. 4. 2022


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny č. 2/2022
 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2021
 • Nabídku p. L. Vraje
 • Smlouvu o zřízení VB, služebnosti – zemní vedení VN – Hajnušov
 • Smlouvu o zřízení VB, služebnosti Obec – zemní vedení NN – Jedličková
 • Smlouvu o zřízení VB, služebnosti – zemní vedení NN – Barčákovi, Opršalovi
 • Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví ČR a z práva hospodařit pro LČR, s.p.- p.č. 5385/2
 • Kupní smlouvu Obec – H. Cinklová 9
 • Žádost Šachy Hošťálková, z.s. o příspěvek na turnaj
 • Kupní smlouvu Obec – J. Hurtová
 • Smlouvu o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě – Zámek
 • Postupné vybavování strategických obecních budov slunečními kolektory, fotovoltaickými panely, tepelnými čerpadly dle dotačních podmínek a možností
 • Výměnu pozemků mezi honebními společenstvy dle přílohy
 • Příspěvek z rozpočtu obce – Klub biatlonu WOCO Vsetín, z.s. - 5.000 Kč
 • Příspěvek z rozpočtu obce – Okolohor, z.s. – 10.000 Kč
 • Podání žádosti o dotaci na skládací stany a pivní sety a pověření starosty podpisem dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem 
 • Výběrového řízení na vybavení MŠ oslovením 3 firem:
  KVD spol. s.r.o., IČO: 47973196 – Hovězí
  Michal Šťastný, IČO: 68350201 - Semetín
  Rostislav Javořík, IČO: 73148067 - Ratiboř
 • Výběrové řízení na venkovní areál MŠ oslovením 3 firem:
  Tomáš Pečinka, Dolany č.ev. 54, 783 16 Dolany, IČO: 72089164
  Zahrady – Hastík s.r.o., Ratiboř 196. 756 21 Ratiboř u Vsetína, IČO: 09025111
  Miroslav Nedělník, Krasavice 543, 79806 Otaslavice, IČO: 70285560
 • Vypracování projektu na rekonstrukci čističky odpadních vod

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Průběh jednání starosty s vlastníky p.č. 5276/2
 • Koncepci rozvoje areálu zámku

Zastupitelstvo obce  ODLOŽILO:

 • Prodej p.č. 2721/1

Zastupitelstvo obce  NESCHVÁLILO:

 •  Prodej části p.č. 276/1
 • Příspěvek z rozpočtu obce – Linka bezpečí
 • Příspěvek z rozpočtu obce – Asociace rodičů a přátel zdr. postižených dětí
 • Příspěvek neslyšících a nedoslýchavých, z.s.
 • Pořízení ručně malovaných cyklomap Vsetínsko dětem
Plakát 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 28 - 22

Sledujte nás i na sociálních sítích