INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

30. zasedání Zastupitelstva

3. října 2017 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 27.9.2017

Výpis z 30. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Instalaci opony v sokolovně
 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-8003654 – přípojka NN – ŘSZK – p.č. 5193/2
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-8003654 – přípojka NN – ŘSZK – p.č. 5403/1
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – Haničáková
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – pro stavebníky za MŠ
 • Finanční podporu p. I. Palacké
 • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Obec – Charita Vsetín a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Obec – Diakonie Vsetín
 • Zakoupení bagru do kamenolomu
 • Kupní smlouvu pro Obec – V. Češková
 • Opravu naučné stezky Tesák na katastru obce Hošťálková
 • Vypracování projektu na přístavbu MŠ
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN – I. Mikulíková

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Změnu trasy automobilové soutěže Mistrovství ČR ve sprintrally – XIV. PARTR RALLY VSETÍN ve dnech 13. – 14. 10. 2017
 • Možnost zapojení zastupitelů do vzdělávacího programu „Zastupitel v kurzu“

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • Místostarostku obce Ing. J. Plevovu ve věci odkoupení pozemku – podíly LV 414

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích