INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

29. zasedání Zastupitelstva

25. srpna 2017 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 22.8.2017

Výpis z 29. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Změnu č.2 územního plánu Hošťálková, která není v rozporu
  a) s politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR usn.č.929 ze dne 20. 7. 2009 a zveřejněnou ve Sbírce zákonu ČR sdělením č. 270/2009 Sb. ve znění Aktualizace č.1 ze dne 15. 4. 2015
  b) s územně plánovací dokumentací vydanou ZK a to:
  Zásadami územního rozvoje ZK vydanými Zastupitelstvem ZK dne 10. 9. 2008 pod č. usn.0761/Z23/08 aktualizovanými dne 12. 9. 2012
  c) se stanovisky dotčených orgánů
  d) se stanoviskem Krajského úřadu ZK jak je uvedeno v části II. obsahu
 • Vydání změny č. 2 územního plánu Hošťálková v rozsahu části II. obsahu
 • Kupní smlouvu Obec – L. Kaňáková
 • Kupní smlouvu Obec – R. Koníček
 • Kupní smlouvu Obec – R. Blizňák
 • Plánovací smlouvu Obec – manželé Mojžíšovi
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN – Gerža, Hajtrová
 • Poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč ZO Českého svazu chovatelů na pořádání výstavy drobného zvířectva
 • Pořádání rychlostních zkoušek automobilové soutěže Mistrovství ČR ve sprintrally – XIV. PARTR RALLY Vsetín ve dnech 13. – 14. 10. 2017 na území obce
 • Smlouvu o dílo Obec – M. Tureček
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Rozšíření odpadového centra“ a uzavření smlouvy o dílo s výhercem firmou OPEN RE-ECO
 • Smlouvu o zřízení věcného břemen, služebnosti – přípojka NN – J. Bambušek

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Průběh řešení akustiky v Sokolovně
 • Čerpání rozpočtu 1-6/2017
 • Výsledek HČ 1-6/2017
 • Organizaci Barum Rally Zlín dne 26. 8. 2017

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích