INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 23. května 2024 a svátek má Vladimír 9°C | Zítra Jana 18°C

VENKOVSKÁ USEDLOST ČP. 16

23. května 2022 | Hošťálková

Nadpis článku

TRADICE tvoří SOUČASNOST

VENKOVSKÁ USEDLOST čp. - VALAŠSKÁ CHALUPA

byla postavena v roce 1849 – dle údajů ve štítě obytné části.

Budova je postavena na půdorysu tvaru „L“. Budova venkovské usedlosti je kulturní památkou od 8. 4. 1999, evidovaná pod č. rejstříku 49836/8-3993. Součástí venkovské usedlosti je stodůlka s krytým přístřeškem a včelínem.

V roce 1999 byla nemovitost prohlášena za kulturní památku. Záměrem obce bylo zřídit v objektu „mikroskanzen“ obce a zachránit tak usedlost č. p. 16, která je poslední dochovanou roubenou lidovou architekturou jednotného typu původního valašského domu v centru obce. Již v době zápisu do vlastnictví obce nebyl objekt původními vlastníky využíván a sloužil pouze jako skladovací prostor. Objekt byl dlouhou dobu neobydlen a docházelo k postupné degradaci původních materiálů, a tím i celé památky v důsledku stárnutí materiálu a nevyužívání. Teprve v roce 2008 se podařil převod kulturní památky do vlastnictví Obce Hošťálková. V roce 2008 byly provedeny první zabezpečovací práce. V roce 2013 byla pak dokončena poslední etapa stavební obnovy kulturní památky. Záměrem obce je zachránit kulturní památku a využít ji jako „centrum pro zachování valašských tradic“ a zpřístupnit ji veřejnosti. Stavební obnova byla finančně podpořeny Fondem kultury Zlínského kraje.

Venkovská usedlost č. p. 16 se nachází v centru obce v místní části Hajnušov. Svým vzhledem ukazuje podobu tradičního historického venkovského stavební na Valašsku. Zasazení do krajiny podtrhují dvě původní památeční lípy vysazené u objektu venkovské usedlosti. Kachtíkovy lípy (lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/) mají statut památných stromů od roku 1999. 

Při stavební obnově usedlosti byly v návaznosti a za spolupráce pracovníků památkové péče použity tradiční materiály jako dřevo, kámen apod. Nosné prvky roubení byly nahrazeny novými ručně tesanými trámy, byla provedena oprava dřevěného střešního šindele, byla zrestaurována okna. Uvnitř objektu byly obnoveny tradiční hliněné omítky, dřevěné podlahy a byly zrestaurována kachlová kamna. Stavební obnovou byly zachovány a respektovány původní tvary jednotlivých charakteristických prvků, které definují tradiční valašskou zástavbu zemědělských usedlostí. Při navrhování novostaveb kolem kulturní památky venkovské usedlosti č. p. 16 je respektováno ochranné pásmo památky, jednotlivé stavby v blízkosti jsou individuálně posuzovány v závislosti na vzhled zastavitelných ploch v okolí. Při stavební obnově, která byla pojata vlastníkem jako vybudování mikroskanzenu pro ukázku tradičního valašského obydlí bylo nutné v souladu s platnou legislativou vybudovat v objektu sociální zařízení. Toto zařízení bylo provedeno pod dohledem památkového ústavu maximálně šetrným způsobem tak, aby nenarušilo historický ráz stavení.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích