INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

28. zasedání Zastupitelstva

11. července 2017 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 27.6.2017

Výpis z 28. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Účetní závěrku Obce Hošťálková za rok 2016
 • Závěrečný účet Obce Hošťálková za rok 2016 bez výhrad
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN Frenštátský
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN – Lipinská
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – přípojka NN – Bělota
 • Zpětvzetí žádosti o dotaci na rekonstrukci bytových domů 575, 580 – 587
 • Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytových domů 575, 580 – 587

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Prodloužení kanalizačního řádu ve Štěpkové

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Jednání o směně pozemků – L. Kaňáková
 • Informaci starosty o VŘ SMO
 • Informaci p. Koníčkové o možnosti odprodeje části parc.č. č. 5355
 • Závěrečný účet SOMV za rok 2016 vč. Zprávy č. 366/2016 IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ 70238880 za rok 2016
 • Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV s jeho finančními prostředky za rok 2016

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Řešení zlepšení akustiky v Sokolovně

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích