INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 23. května 2024 a svátek má Vladimír 10°C | Zítra Jana 18°C

29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 7. června 2022

Nadpis článku

Usnesení z 29. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 7. 6. 2022


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Žádosti o mimořádný příspěvek Šachy Hošťálková, z.s. – 90.000 Kč a Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č.4/2022
 • Roční účetní závěrku za rok 2021 k rozvahovému dni 31.12.2021 bez výhrad
 • Závěrečný účet Obce Hošťálková za rok 2021 bez výhrad
 • Rozpočtové změny č. 4/2022
 • Nabídku firmy Viagem na odkoupení pozemků pod MK č.07c – dolní konec
 • Kupní smlouvu spolu se smlouvou o zřízení práva věcného břemene Obec – Dědek J. ml., Dědek J. st., Hojsáková, Polonyová, Vidlář
 • Kupní smlouvu Obec – A. Staňková
 • Smlouvu o poskytnutí dotace ze ZK č. D1283/2022/KH – JSDH
 • Výsledky výběrového řízení na vnitřní vybavení MŠ Hošťálková a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s výhercem – R. Javořík
 • Výsledky výběrového na venkovní a zahradní prvky MŠ Hošťálková a uzavření smlouvy o dílo s výhercem – P. Hastík
 • Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení o úhradě nákladů s ní souvisejících a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800107541_1/BVB/P – GasNet, s.r.o.
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 4121958555 – u Valušků
 • Prodej p.č. 4805/18 J. Palackému, J. Gajdošovi a O. Dědkové
 • Kupní smlouvu Obec – P. Čunková
 • Žádost K. Uhříka o převod podílu v p.č. 6864
 • Počet zastupitelů pro volební období 2022–2026: 15
 • Převzetí sponzorského daru pro ZŠ Hošťálková od portálu „Učebnice pro Ukrajinu“ na základě Darovací smlouvy
 • Smlouvu o dílo na zhotovení Návrhu Územního plánu Obce Hošťálková – STEMIO a.s. s finanční spoluúčastí nákladů na zpracování úspěšnými žadateli o změnu
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 4121959552 – Lom
 • Pořízení kamerového systému v obci
 • Finanční příspěvek 5.000 Kč na Mezinárodní výtvarné sympozium Držková

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-3/2022
 • Informaci o odpadovém hospodářství v r. 2021

Zastupitelstvo obce  ODLOŽILO:

 • Prodej p.č. 4805/16
 • Žádost o A. Papšíka
 • Žádost M. Mikuše o odkoupení části p.č. 74/2 do vyřešení převodu p.č. 6826

Zastupitelstvo obce  NESCHVÁLILO:

 • Žádost M. Masného o odkoupení části p.č. 3420/3
Plakát 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 29 - 22

Sledujte nás i na sociálních sítích