INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

27. zasedání Zastupitelstva

18. května 2017 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 16.5.2017

Výpis z 27. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2016
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN – Kubíčkovi
 • Darovací smlouvu Obec – manželé Smahelovi
 • Darovací smlouvu a smlouvu o vypořádání podílového spoluvlastnictví Obec – Kovář M. – Kovář J.
 • Výsledky výběrového řízení na akci Revitalizace zpevněných ploch a multifunkčního hřiště Hošťálková a uzavření smlouvy s výhercem – firma Lomaneta
 • Výsledky výběrového řízení na akci Modernizace dětského hřiště v areálu zámku Hošťálková a uzavření smlouvy s výhercem – firma Lomaneta
 • Řešení navýšení kapacity mateřské školky přístavbou pavilonu a uzavření smlouvy s firmou HB REAL na vypracování projektové dokumentace.
 • Podání žádosti o dotaci na akci „Předcházení vzniku bioodpadů“ prostřednictvím Svazu měst a obcí

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Odprodej části parcely č. 406/22
 • Žádost o dotaci – Linka bezpečí

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce P. Laštovicu a místostarostku obce Ing. J. Plevovu jednáním ve věci směny pozemků na horním konci obce, parcela č. 2621/5
 • Starostu obce P. Laštovicu zapojením se do výběrového řízení, které organizuje Svaz města a obcí
 • Starostu obce P. Laštovicu a místostarostku obce Ing. J. Plevovu jednáním ve věci odprodeje části parcely č. 5355

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Odročení dražby Ex14763/13-84
 • Průběh řešení problému na místní komunikaci u Hájků
 • Čerpání rozpočtu 1-3/2017
 • Problém hodin na evangelickém kostele
 • Konání cyklistického závodu „DRÁSAL“ dne 1. 7. 2017
 • Příjezd hodnotící komise Vesnici roku dne 1. 6. 2017
 • Nabídku pozemků p. Michalíka

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Objednání opony do Sokolovny

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích