INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

26. zasedání Zastupitelstva

6. dubna 2017 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 4.4.2017

Výpis z 26. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Podání žádosti o dotaci na příměstský tábor
 • Přidělení dotace na opravu fasády a kamenných prvků na zámku v Hošťálkové – SO 04 – západní fasáda
 • Smlouvu o dílo Obec – Viadesigne, s.r.o.
 • Výsledky výběrového řízení na akci Oprava komunikací postižených živelnou pohromou
 • Výsledky výběrového řízení na akci Oprava komunikací postižených živelnou pohromou v centru obce
 • Rozdělení dotací místním spolkům dle přílohy č. 1
 • Žádost o povolení průjezdu historických vozidel obcí ve dnech 11. – 13. 8. 2017
 • Opravu nebytových prostor v zámku pro potřeby ZUŠ Morava
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci „Revitalizace sportovních ploch na hřišti Hošťálková“
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci „Modernizace dětského hřiště v zámku Hošťálková“.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Přidělení dotací cizím organizacím

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce P. Laštovicu zakoupením nemovitosti dle dražební vyhlášky č. Ex 14763/13-84
 • Místostarostku obce Ing. J. Plevovu zajištěním podkladů pro převod pozemků v centru obce
 • Starostu obce p. P. Laštovicu účastní na VK VaK
 • Starostu obce p. P. Laštovicu a p. M. Kováře jednáním s p. Hájkovou

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích