INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

24. zasedání Zastupitelstva

1. února 2017 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 31.1.2017

Výpis z 24. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava fasády a kamenných prvků na zámku v Hošťálkové – SO03 severní fasáda“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení firmou H+B delta, s.r.o. Vsetín
 • Výsledky výběrového řízení na akci „Oprava fasády a kamenných prvků na zámku v Hošťálkové – SO04 západní fasáda“ a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení firmou H+B delta, s.r.o. Vsetín
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka NN – manželé Mikulíkovi
 • Poskytnutí finančního daru Spolku přátel historie, z.s. ve výši 8 000 Kč
 • Žádost o příspěvek na dětský tábor pořádaný Českobratrskou církví evangelickou
 • Bezúplatný převod pozemků parc.č. 5226/17, 5226/37, 5226/38 oddělených dle GPL 2045-6/2016 pod stavbou chodníku vybudovaného v rámci akce „Hošťálková – bezbariérový chodník u základní školy“ z vlastnictví Zlínského kraje pro obec Hošťálková
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Obec Hošťálková na pozemcích pod chodníkem u základní školy – Lesy ČR
 • Průjezd rychlostních zkoušek při Barum Czech Rally Obcí Hošťálková
 • Odkoupení parc.č. 613 dle přiložené Kupní smlouvy
 • Plánovací smlouvu pro stavbu rodinného domu – manželé Bambuškovi v lokalitě u Forajtů.

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost p. H. Baránkové

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích