INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 23. května 2024 a svátek má Vladimír 10°C | Zítra Jana 18°C

30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 9. srpna 2022

Nadpis článku

Usnesení z 30. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 9. 8. 2022


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny č.5/2022
 • Zařazení investičního záměru „Nástavba pavilonu ZŠ Hošťálková“ do seznamu projektových záměrů MAP Vsetínsko a navýšení ceny investičního záměru
 • Vyhlášení výběrového řízení na Opravu místních komunikací po povodních oslovením 3 firem
 • Vyhlášení výběrového řízení na Obnovu a modernizaci vybavení JSDH Hošťálková oslovením 3 firem
 • Vyhlášení výběrového řízení na Modernizaci učeben dílny a cvičné kuchyně ZŠ Hošťálková – stavební část – oslovením 3 firem
 • Vyhlášení výběrového řízení na Modernizaci učeben dílny a cvičné kuchyně ZŠ Hošťálková – vybavení – oslovením 4 firem
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka NN – A.Vítek
 • Spoluúčast při financování zpevněných ploch na katolickém hřbitově
 • 50% spoluúčast na financování zpevněné plochy u katolické fary
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – zemní vedení VN – Štěpková za MŠ
 • Průjezd rychlostních zkoušek obcí při automobilové soutěži Mistrovství ČR ve Sprintrally dne 29.10.2022 a dopravní omezení
 • Navýšení ceny základního balíčku KTV
 • Smlouvu o zřízení VB – přeložka NN – ŘSZK
 • Finanční příspěvek Diakonii Valašské Meziříčí ve výši 2.000,-Kč
 • Odprodej části p.č.2721/1 A.Papšíkovi
 • Navýšení příspěvku zřizovatele pro MŠ Hošťálková na rok 2022 o 560.000,-Kč
 • Provedení opravy zpevněných ploch u bytového domu č.p.538
 • Darovací smlouvu pro Obec – p.č.5394
 • Darovací smlouvu pro Obec – manželé Mikulíkovi
 • Pořízení dopravního zrcadla
 • Žádost p.R.Pařenici
 • Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.10.2020 – TM Stav

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu a hospodářský výsledek hospodářské činnosti za 1-6/2022
 •  Informaci o dražební vyhlášce

Zastupitelstvo obce  ODLOŽILO:

 • Prodej pozemků v lokalitě pod Maruškou

Zastupitelstvo obce  NESCHVÁLILO:

 • Žádost o příspěvek na opravu splaškové kanalizace
Plakát 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 30 - 22

Sledujte nás i na sociálních sítích