INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

23. zasedání Zastupitelstva

21. prosince 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 19.12.2016

Výpis z 23. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Rozpočet na rok 2017
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – manželé Benešovi
 • Odměny pro neuvolněné členy obecního zastupitelstva od 1. 1. 2017 dle přílohy č.1
 • Kupní smlouvu Obec – Českomoravská pozemková s.r.o. a úhradu provize J. Bečkovi
 • Podání žádosti o dotaci na zateplení objektů občanské vybavenosti
 • Úhradu převodu spoluvlastnických podílů p. Fialové na Obec
 • Dodatek č. 9 k mandátní smlouvě s odborným lesním hospodářem
 • Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě Obec – manželé Jančálkovi
 • Převod pozemků pod komunikací – lokalita Končiny u Genzerů do majetku Obce a provedení zpevnění komunikace
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – potrubí pro přívod vody – Z. Staněk

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Žádost o změnu územního plánu

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • J.Galetku zpracováním návrhu stavebních úprav a jejich ocenění zámeckých prostor v 1.poschodí

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích