INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

22. zasedání Zastupitelstva

30. listopadu 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 29.11.2016

Výpis z 22. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Investiční záměr stavebních úprav Sokolovny Hošťálková pro spolek Šachy Hošťálková, z.s.
 • Podání žádosti o dotaci na akci „Rozvoj a modernizace sportovního zařízení Sokolovny Hošťálková – stavební úpravy podkroví objektu – Šachy Hošťálková, z.s.“
 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2016
 • Dodatek č. 1 k odpisovému plánu ZŠ Hošťálková
 • Navýšení rozpočtu ZŠ Hošťálková o 1 095 199 Kč na otopnou soustavu
 • Navýšení rozpočtu MŠ Hošťálková o 40 000 Kč na opravu sociálního zařízení a sanity
 • Smlouvu o zřízení VB, služebnosti – přípojka NN – Kovář, Krčma
 • Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o regulaci provozování hazardních her
 • Žádost manželů Jančálkových

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • Starostu a místostarostu obce jednáním ve věci odkoupení pozemku z LV č. 2216 a uzavřením kupní smlouvy

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Vypracování rozpočtu na opravu půdního prostoru v Sokolovně p.Galetkou
 • Čerpání rozpočtu za období 1-9/2016
 • Informace o provozu obecního hostince
 • Informaci o hospodaření v lese – J.Žamboch

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích