INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

21. zasedání Zastupitelstva

26. října 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 25.10.2016

Výpis z 21. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Žádost ZUŠ Morava Zlín o zřízení pracoviště v budově Zámku a uzavření nájemní smlouvy
 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Darovací smlouvu pro Obec – J.Rožnovjáková, I.Navrátilová
 • Darovací smlouvu pro Obec – P.Trnčák, včetně Dodatku ke smlouvě z 26. 1. 2016 – L.Pařenicová
 • Kupní smlouvu Obec – P.Trnčák
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – p.Mrlík
 • Kupní smlouvu Obec – Rácz, Bulvová
 • Podání žádosti o dotaci z MMR – modrá stuha v soutěži „Vesnice roku“
 • Podání žádosti o dotaci na vybudování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku – dětské hřiště Hošťálková
 • Žádost p.Hovadíkové o změnu územního plánu
 • Darovací smlouvu pro Obec – J.Šabršula
 • Plánovací smlouvu Obec – L.Šabršula
 • Smlouvu o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka NN a vody – J.Surý
 • Zákaz provozování výherních hracích automatů v obci – od 1. 1. 2017

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Žádost Šachy Hošťálková, z.s. o pronájem nebytových prostor

Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:

 • p.Galetku zpracováním rozpočtu na opravu půdního porostoru v sokolovně

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Informace o probíhajících jednáních ohledně obecního hostince:

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích