INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

20. zasedání Zastupitelstva

22. září 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 20.9.2016

Výpis z 20. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Plánovací smlouvu – manželé Novákovi
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – J. Bambušek
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – márnice na ev. hřbitově
 • Smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje na opravu kamenného soklu v Zámku č. D/2584/2016/KUL
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – p. Bělota
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Machalovi
 • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje na hospodaření v lesích č. D/2892/2016/ŽPZE
 • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje na hospodaření v lesích č. D/2830/2016/ŽPZE
 • Žádost o změnu územního plánu – p. Řezník, p. Daněk
 • Darovací smlouvu pro Obec – pozemky pod místní komunikací Končiny
 • Podání žádosti o dotaci na opravu majetku poničeného živelnou pohromou

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Žádost Šachy Hošťálková, z.s. o pronájem nebytových prostor
 • Žádost ZUŠ Morava o pronájem prostor pro umělecké vzdělávání žáků v Zámku

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Oznámení předsedy kulturní komise o plánovaných akcích:
  8. 10. 2016 představení divadla Schod
  3. 12. 2016 vánoční jarmark

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích