INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 18. července 2024 a svátek má Drahomíra 25°C | Zítra Čeněk 25°C

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 17. října 2022

Nadpis článku

Usnesení z 1. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 17. 10. 2022


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Návrhovou a volební komisi, ověřovatele zápisu
 • Program jednání
 • Volební řád – příloha č. 1
 • Počet místostarostů: 1
 • V souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění, funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni:
  starosta: od 17. 10. 2022,
  místostarosta: od 17. 10. 2022,
 • Způsob volby starosty a místostarosty veřejnou volbou
 • Počet členů Rady obce: 5
 • Způsob volby členů rady tajnou volbou
 • Poskytování odměny za výkon členů zastupitelstva obce od 1.11.2022 dle přílohy č.4
 • Složení finančního a kontrolního výboru – příloha č. 2,
 • Jednací řád zastupitelstva obce v předloženém znění – příloha č. 3,
 • Kupní smlouvu Obec – Dědkovi, Palacký, Gajdoš
 • Kupní smlouvu Obec – J. Dědek
 • Pořízení pojezdové váhy do kamenolomu
 • Rozpočtové změny č. 7/2022

Zastupitelstvo obce ZVOLILO:

 • v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb. O obcích v platném znění:
 • 1) STAROSTU:                    PETRA LAŠTOVICU
  2) MÍSTOSTAROSTU:        ING. JANU PLEVOVOU
  3) DALŠÍ ČLENY RADY:    JIŘÍHO ŽAMBOCHA
                                               KARLA ČUNKA
                                               JANU POLONYOVOU

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Vypínání veřejného osvětlení v nočních hodinách

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Složení slibu všemi přítomnými členy zastupitelstva
 • Žádost o vyjádření k problematice pronájmu honitby
Plakát 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-1-22

Sledujte nás i na sociálních sítích