INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

19. zasedání Zastupitelstva

10. srpna 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 8.8.2016

Výpis z 19. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

  • Rozpočtové změny v předloženém znění
  • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – posílení vodovodního řadu v Selcích
  • Kupní smlouvu Obec – L. Martíšková, I. Daňová
  • Darovací smlouvu pro Obec – Surý, Tomešová, Urban
  • Výměnu kotlů v ZŠ Hošťálková a dofinancování akce z rozpočtu obce
  • Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení požární techniky – nákup DA
  • Výsledky výběrového řízení na pořízení DA s požárním přívěsem nákladním a uzavření smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení – KOBIT- THZ s.r.o.
  • Pořádání motoristického sportovního podniku Mistrovství ČR ve sprintrally- XIII. ročník PARTR RALLY Vsetín 2016 dle uvedeného časového harmonogramu a trasy a průjezd rychlostních zkoušek obcí ve dnech 14.-15.10.2016
  • Žádost o změnu územního plánu – J. Svoboda za předpokladu úhrady vzniklých nákladů

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

  • Čerpání rozpočtu a hospodářské výsledky HČ 1-6/2016

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích