INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 2°C | Zítra Valérie 9°C

18. zasedání Zastupitelstva

4. července 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 30.6.2016

Výpis z 18. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Závěrečný účet Obce Hošťálková k 31. 12. 2015 bez výhrad
 • Účetní závěrku Obce Hošťálková za rok 2015
 • Rozpočtové změny
 • Prodej Š 706
 • Zakoupení nového bagru do kamenolomu
 • Prodej bagru CAT 320
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – NN - I. Pilčíková
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – NN - T. Škarpa
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – NN - č. p.16
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka plynu – D. Valchář
 • Darovací smlouvu na 6 500 Kč pro mobilní hospic Strom života
 • Kupní smlouvu Obec – L. Šabršula
 • Výsledky výběrového řízení na akci Sportovní multifunkční hřiště a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení – Lomaneta, s.r.o.
 • Smlouvu o právu provést stavbu Obec – ŘSZK – Oprava silnice II/437
 • Kupní smlouvu Obec – S. Lukešová
 • Kupní smlouvu Obec – I. Novoryta
 • Kupní smlouvu Obec – I. Poláchová
 • Žádost A. Šimkové o příspěvek na modernizaci knihovny

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Závěrečný účet SOMV za rok 2015
 • Zprávu revizní komise SOMV o výsledku hospodaření s majetkem a jeho finančními prostředky
 • Splnění úkolů z minulé schůze

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu jednáním s Ing. Michalíkem o odkoupení pozemků
 • Místostarostu jednáním se zástupci ZUŠ o parkování u Macháčkovy chalupy

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích