INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

17. zasedání Zastupitelstva

25. května 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 24.5.2016

Výpis z 17. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Návrh na pořízení změny územního plánu – p. Ž. Faltová
 • Smlouvu o dílo – ISTA ČR, s.r.o.
 • Kupní smlouvu Obec – J. Husička
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Obnova dětského hřiště v zámku
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti – vedení NN v lokalitě za MŠ
 • Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny Obec – Right Power
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Sportovní multifunkční hřiště
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Obnova hasičské techniky

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-3/2016
 • Konání soutěže Vesnice roku

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Ing. Plevovu napsáním dopisu p. Františovi o spoluúčasti na příjezdové komunikaci
 • J. Galetku řešením žádosti MUDr. A.Zatloukalové a případným rozšířením prostor ordinace

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích