INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

15. zasedání Zastupitelstva

6. dubna 2016 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 5.4.2016

Výpis z 15. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Inventarizaci majetku k 31. 12. 2015
 • Průjezd vojenských historických vozidel obcí dne 13. 8. 2016
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a služebnosti – vodovodní přípojka, zpevněná plocha – manželé Orságovi
 • Žádost o dokoupení části pozemku – manželé Blizňákovi
 • Delegaci starosty na valnou hromadu VaKu
 • Žádost Barum Czech Rally Zlín na povolení rychlostních zkoušek v obci dne 27. 8. 2016
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – Kovář Pavel
 • Nabídku J. Husičky na odkoupení podílů v pozemcích
 • Přidělení dotací místním spolkům dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými spolky
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Novákovi
 • Kupní smlouvu Obec – manželé Jelínkovi
 • Výsledky výběrového řízení na akci Oprava kamenného soklu na zámku v Hošťálkové č. p. 286 a uzavření smlouvy s výhercem – firma Juráň, s.r.o. Vsetín
 • Schvaluje umístění dopravního značení v areálu Troják

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Informaci o možnosti zrušení hracích automatů ke konci roku
 • Zprávu firmy TKR Jašek o investicích do kabelové televize
 • Konání Jarního úklidu v obci dne 9. 4. 2016
 • Pořádání Koštů slivovice a klobás dne 23. 4. 2016

Zastupitelstvo obce REVOKOVALO:

 • Kupní smlouvu Obec – p. Chromiak, p. Děrglová

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích